Ves Velké Hoštice (Hoschütz něm., dále jen VH) - majetek dle stavu rytířského , ob. Mochotín, o. Klatovy

V roce 1615 držel ves Hoštice (& Vlkýš 34 lidí) Václav Henykar z Ebergka, ten byl v roce 1622 před komisí zproštěn konfiskační žaloby, v roce 1629 se zavázal zaplatit 500 zl. k alumnátu u sv. Jakuba před komisí tractationis de pio opere (Bílek 142). Od roku 1626 postupně rozprodával majetek:
- v roce 1626 prodal Nahošice Anně Soloméně roz. Černínové z Chudenic, po ní tyto zdědil její třetí manžel Jan Jindřich Morl z Letína (Hr. IX./124); Jan Jindřich Vorel, fol. 884 až 887 (25 lidí);
- v roce 1636 prodal zadlužený statek Vlkýš Janovi staršímu Vodňanskému (Hr.XIII./165), fol. 1020 a 1021 (10 lidí);
- v roce 1654-5 držel ves Hoštice na statku Malé Hoštice fol. 862 Mikuláš Jan Nebílovský.
Připojeny k panství OBYTCE viz Tereziánský katastr český (sv. 2, str. 25).