Statek Lukavice, o. Plzeň jih

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1216, kdy zde vládli páni z Lukavice. V polovině 15. století, kdy panství vlastnil rod Lukavských z Řeneč. Roku 1615 byla Dolní Lukavice prodána Jáchymovi Ladislavovi Loubskému z Lub, který se zúčastnil stavovského povstání. Od roku 1623 se na panství vystřídalo mnoho majitelů. Roku 1651 se dostala na více než sto let do majetku rodu Morzinů, kteří se zasloužili o její povznešení.