Statek Kydliny - majetek dle stavu rytířského , ob. Klatovy, o. Klatovy

V roce 1615 byla držitelkou statku Kydliny (6 lidí) Anna Markyta Šleglovská, roz. z Vrtby, tento majetek jí nebyl konfiskován (Hr. IX/167).
V roce 1654-5 držela statek Kydliny (19 lidí) fol. 822/823 Anna Ebergková viz majitelé deskových statků v Plzeňsku:
a) Henygar z Eberka Adam František - statek Štěnovice (b.r. 19, fol. 988);
b) Henygar z Eberka Jan Adam - statek Rochlov (b.r. 19, fol. 949);
c) Henygar z Eberka Anna roz. z Příchovic - statek Kydliny (b.r. 19, fol. 822);
d) Henygar z Eberka Eliška - statek Újezdec (b.r. 19, fol. 711).
Připojeny k panství OBYTCE viz Tereziánský katastr český (sv. 2, str. 25).