Panství Běšiny, s. o. Klatovy

Besinove_z_Besin První písemné zmínky o vsi Běšiny pocházejí z roku 1379, kdy byla ves majetkem zemanského rodu rytířů Běšínů z Běšin, kteří zde sídlili do počátku 17.století. Za předka Běšínů je považován Jeník Mnich z Běšin, ten je poprvé zmiňován roku 1382. Jeho dědicem snad byl Milota z Běšin. Dále jsou počátkem 15. stol připomínáni Jiřík a Jan Hlávka z Běšin, patrně synové jednoho z výše uvedených Běšínů. Od roku 1579 měl tvrz Běšiny v držení Jindřich z Běšin, hejtman kraje plzeňského. Ten nad Běšinami nechal mimo jiné postavit nový kostel sv. Bartoloměje, protože starý v roce 1579 vyhořel. "Stará tvrz", nejstarší doložené panské sídlo v Běšinách, je písemně potvrzené rokem 1602. Jeho přítomnost v Běšinách lze předpokládat již dříve. Kolem roku 1580 zdědil běšinský statek Adam z Běšin, který založil při "Staré tvrzi" "Novou tvrz" - běšínský zámek. Později patřili Běšiny Lamingenům z Albenreuthu, dále Kocům z Dobrše a od roku 1678 je vlastnili Krakovští z Kolovrat, kteří je připojili k panství Týnec.

1) Běšiny, s. o. Klatovy (b.r. 23, fol. 168);
2) Hořákov, ob. Čachrov, s. o. Klatovy (b.r. 23, fol. 169);
3) Khuzy - Kozí, s. o. Klatovy, r. 1651 samostatný stateček patřící bratrům Dlouhoveským Vilému Kalovi a Bohuslávovi Chvalovi z Dlouhé Vsi;
4) Mečkovo - Mečkov, ob. Malinec, s. o. Přeštice;
5) Podolí, s. o. Klatovy (b.r. 23, fol. 170);
6) Střítež, s. o. Klatovy;
7) Javoří, ob. Podolí, s. o. Klatovy (b.r. 23, fol. 171);
x) Hubenov podle b.r. 23 str. 323 v roce 1654 ještě NEEXISTUJE !!!;
V roce 1654-5 držel panství Běšiny (b.r. 23 fol. 168/171) pan Jaroslav Koc z Dobrše.